Picture Jokes

625
 • Posted on 25/09/2017
  Username Admin

  Zindagi ke safar se bas itna hi sabak seekha hai,
  Sahara koi koi deta hai,
  Lekin dhakka dene ke liye
  Har shaqs tayaar baitha hai

 • Posted on 15/11/2016
  Username Admin

  *** Funny Images ***

  Alia Aap Ki Adalat

 • Posted on 30/11/-0001
  Username Admin

  Stay Out

 • Posted on 15/11/2016
  Username Admin

  *** Funny Images ***

  New Gadget

 • Posted on 15/11/2016
  Username Admin

  Who Are You

 • Posted on 15/11/2016
  Username Admin

  *** Funny Images ***

  Hating Got